Wizualny spis zawartości panelu

Każdy panel walizek jest dokładnie opisany i umieszczona jest metalowa tabliczka ze spisem zawartości panelu wraz z graficznym układem rozmieszczenia poszczególnych narzędzi w panelu.